máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ giay dan tuong giay dan tuong han quoc

Komtek ("chúng tôi") hiểu rằng sự riêng tư của bạn là quan trọng với bạn. Komtek cam kết bảo vệ sự riêng tư thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web này. Phạm vi của cam kết của Komtek được mô tả trong Chính sách Bảo mật này. Bằng việc gửi thông tin, bạn đồng ý về việc sử dụng thông tin của Komtek cụ thể được mô tả ở đây.

Những thông tin nhận dạng cá nhân được thu thập?

Komtek thu thập thông tin nhận dạng cá nhân trên các lĩnh vực nhất định của trang web khi người dùng đăng ký, yêu cầu các ấn phẩm hoặc các thông tin khác, đăng ký cho các hội nghị và các sự kiện, ứng tuyển cho công việc, và tham gia vào khu vực người sử dụng đăng (chẳng hạn như các bản tin, diễn đàn thảo luận, và cuộc điều tra ). Các thông tin nhận dạng cá nhân thu thập có thể bao gồm thông tin mà bạn cung cấp, chẳng hạn như tên, địa chỉ gửi thư, địa chỉ e-mail, số điện thoại và số fax. Đối với mục đích tuyển dụng, các thông tin thu thập được có thể bao gồm bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân khác mà bạn đã nêu ra trong sơ yếu lý lịch của mình. Ngoài ra, Komtek thu thập một số thông tin mà bạn không nhập vào, chẳng hạn như địa chỉ IP của bạn, duyệt mẫu trên trang web, bấm vào dòng dữ liệu, các yếu tố giao thức HTTP, và tình trạng của các tập tin của người dùng được đặt trên máy tính của bạn bởi Komtek.

Làm thế nào Komtek có thể sử dụng những thông tin nhận dạng cá nhân của tôi?

Komtek sử dụng những thông tin nhận dạng cá nhân của bạn để đáp ứng các yêu cầu của bạn về thông tin, nhằm xử lý yêu cầu của bạn để tham gia hội nghị và các sự kiện, để đánh giá bất kỳ đơn xin việc hay các yêu cầu khác liên quan đến việc làm mà bạn có thể gửi, và cho các mục đích khác chẳng hạn như bạn có thể bắt đầu hoặc yêu cầu. Chúng tôi có thể giữ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn trên tập tin và sử dụng nó để liên lạc với bạn cho mục đích tuyển dụng. Komtek cũng sử dụng những thông tin nhận dạng cá nhân để thực hiện các phân tích tiêu chuẩn thống kê của hành vi người dùng để đo lường quan tâm đến các lĩnh vực cụ thể và thông tin được đăng trên trang web của chúng tôi. Komtek sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân được thu thập từ các tập tin cookie và địa chỉ IP như mô tả dưới đây.

Được các tập tin cookie được sử dụng như thế nào?

Một cookie là một phần tử của dữ liệu mà một trang web có thể gửi cho trình duyệt của bạn, sau đó có thể lưu trữ nó trên hệ thống của bạn. Bạn có thể thiết lập trình duyệt của bạn để thông báo cho bạn khi bạn nhận được một cookie, do đó đưa ra cho mình một cơ hội để quyết định xem có nên chấp nhận nó, hoặc bạn có thể từ chối tất cả các tập tin cookie bằng cách tắt trong trình duyệt web của bạn. Nếu bạn chấp nhận một cookie từ trang web, bạn sẽ được phép truy cập vào các trang web nhất định của trang web mà không cần phải đăng nhập lại mỗi khi bạn truy cập.

Komtek sử dụng cookie để xác định bạn và lợi ích của bạn và để theo dõi việc sử dụng của bạn của trang web. Chúng tôi cũng sử dụng cookie để kiểm soát truy cập vào nội dung nhất định trên trang web của chúng tôi và để xử lý bất kỳ yêu cầu đăng ký mà bạn thực hiện với chúng tôi.

Để quản lý trang web của chúng tôi và cho các mục đích nghiên cứu, Komtek cũng đã ký hợp đồng với các bên thứ ba để theo dõi và phân tích sử dụng ẩn danh và khối lượng thông tin thống kê từ du khách và các thành viên của chúng tôi. Những thông tin này được chia sẻ bên ngoài chỉ có trên một cơ sở nặc danh, tổng hợp. Các bên thứ ba sử dụng cookie để giúp chúng tôi để cải thiện kinh nghiệm khách truy cập, quản lý nội dung trang web của chúng tôi, và để theo dõi hành vi người truy cập.

Komtek cũng đã ký hợp đồng với bên thứ ba để gửi e-mail cho các thành viên đã đăng ký của Komtek. Để giúp đo lường và nâng cao hiệu quả của thông tin liên lạc qua e-mail, các bên thứ ba đặt cookie. Tất cả các dữ liệu thu thập bởi các bên thứ ba thay mặt cho Komtek chỉ được sử dụng bởi hoặc thay mặt cho Komtek và được chia sẻ bên ngoài dựa trên cơ sở không tiết lộ thông tin, cơ sở kết hợp.

Địa chỉ IP được sử dụng?

Komtek cũng ghi nhật ký địa chỉ của IP, hoặc vị trí của máy tính trên Internet, để giúp chẩn đoán các vấn đề xảy ra với máy chủ, để quản trị trang web, và để phục vụ nội dung dựa trên địa chỉ IP của bạn.

Đăng ký, bản tin, và cảnh báo

Bằng cách đăng ký cho bất kỳ các bản tin hoặc các cảnh báo của chúng tôi, bạn đồng ý nhận thư từ công ty Komtek hoặc các đại lý của Komtek. Loại thông tin này được chia sẻ ra bên ngoài chỉ trong hình thức ẩn danh, được tổng hợp, phân tích sử dụng tổng quát hoặc cho phép các đại lý bên thứ ba để gửi e-mail cho bạn thay mặt chúng tôi. Bạn sẽ được liên lạc bằng e-mail hoặc bởi công ty Komtek hoặc các đại lý của Komtek.

Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp địa chỉ email khi bạn đăng ký. Chúng tôi sẽ gửi e-mail đến địa chỉ này để xác nhận đăng ký của bạn, nếu bạn chọn vào bất kỳ các bản tin hoặc các cảnh báo của chúng tôi, và nếu bạn yêu cầu chúng tôi liên lạc với bạn cho bất kỳ lý do nào khác. Ngoài ra, chúng tôi có thể liên lạc với bạn về tình trạng tài khoản của bạn. Nếu bạn đăng ký để nhận được bất kỳ bản tin, cảnh báo, hoặc các cuộc khảo sát của chúng tôi, bạn thỉnh thoảng có thể nhận được thư khác từ Komtek. Địa chỉ e-mail của bạn sẽ không được chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào khác hơn nhiều so với một đại lý đã đồng ý để gửi e-mail thay mặt chúng tôi.

Trang web cũng có thể bao gồm một tính năng cho phép Komtek gửi liên kết đến nội dung của trang web thông qua e-mail theo yêu cầu của người dùng của chúng tôi. Địa chỉ e-mail mà bạn cung cấp kết nối với dịch vụ này sẽ chỉ được sử dụng để gửi nội dung yêu cầu. Những email này sẽ không được lưu trữ hoặc tái sử dụng cho bất kỳ mục đích nào.

Thông tin nhận dạng cá nhân có được tiết lộ cho bên thứ ba?

Komtek sẽ không tiết lộ hoặc chuyển giao một cách cố ý (và có trách nhiệm thực hiện các bước hợp lý để ngăn chặn việc tiết lộ trái phép hoặc vô tình) thông tin nhận dạng cá nhân của bạn cho bên thứ ba (tức là, các cá nhân hoặc tổ chức mà không phải là chi nhánh của Komtek) mà không có sự đồng ý của bạn, dù cho đó các mục đích tiếp thị của các bên thứ ba hoặc cách khác, ngoại trừ như sau. Komtek có thể cung cấp quyền truy cập vào thông tin nhận dạng cá nhân của bạn để nhà cung cấp bên thứ ba liên quan đến Komtek để cung cấp các dịch vụ liên quan đến trang web, với điều kiện là những nhà cung cấp dịch vụ này sẽ đồng ý duy trì tính bảo mật nghiêm ngặt của các thông tin.

Komtek cũng có thể bị ép buộc phải chịu trách nhiệm trước người dùng cá nhân hoặc những thông tin khách hàng trước cơ quan pháp luật mà không có sự đồng ý của người sử dụng nếu trình bày trong một phiên tòa án hoặc một trật tự luật pháp tương tự, hoặc theo yêu cầu hoặc được chấp nhận của pháp luật, quy tắc, và các quy định của bất kỳ thẩm quyền áp dụng nào. Ngoài ra, trong trường hợp của một hành vi vi phạm các Điều khoản sử dụng hoặc bất kỳ điều khoản khác trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn với một hành vi vi phạm của bất kỳ hạn chế sử dụng các tài liệu được cung cấp hoặc thông qua trang web này, Komtek có thể tiết lộ thông tin người dùng cá nhân bị ảnh hưởng các bên và các cơ quan có thẩm quyền.

Liên kết đến các trang web của bên thứ ba

Komtek có thể cung cấp liên kết đến các trang web của bên thứ ba hoặc các thông tin như là một dịch vụ cho người dùng của chúng tôi. Nếu bạn sử dụng những liên kết này, bạn sẽ rời khỏi trang web. Liên kết này không cấu thành hoặc hàm ý một sự chứng thực, tài trợ, hoặc khuyến nghị bởi Komtek của bên thứ ba, hoặc bên thứ ba trang web, hoặc các thông tin trong đó, và Komtek không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về việc bạn sử dụng chúng. Sử dụng phải chịu các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật áp dụng cho các trang web.

An ninh

Komtek đã và đang thực hiện các tiêu chuẩn chấp nhận công nghệ và an ninh hoạt động để bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân từ mất mát, sử dụng sai, thay đổi, hoặc tiêu huỷ. Chỉ có cá nhân Komtek có thẩm quyển và các nhà cung cấp bên thứ ba được cung cấp quyền truy cập vào thông tin nhận dạng cá nhân, và các nhân viên và các nhà cung cấp này được yêu cầu phải xử lý thông tin một cách bí mật. Mặc dù có những biện pháp phòng ngừa, Komtek không thể đảm bảo rằng những người không được cấp quyền sẽ không thể truy cập thông tin nhận dạng cá nhân của bạn.

Sự đồng ý; thay đổi chính sách bảo mật

Bằng cách sử dụng các trang web, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng, và lưu trữ thông tin của bạn bởi chúng tôi theo những mô tả trong Chính sách Bảo mật này và các trang khác trên trang web. Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bất kỳ thay đổi nêu trên bằng cách cập nhật chính sách bảo mật. Chính sách bảo mật được cập nhật lần cuối vào ngày 01 tháng 6 năm 2012.

phu nu, tin game, game moi, yeu game, game, tin game, suc khoe, kenh game, cay game, tin game hay, game8, bao game, dai ca game, game thu, phu nu chung minh, kho game, the gioi game, tin tuc, suc khoe hang ngay, game thoi trang, game dua xe, game ban sung, doc tin tuc, game hay, choi game